I Forserum har vi vår produktion och förädling av skivmaterial. Vi kan dels erbjuda formatsågning av alla de lagerlagda skivor och laminat vi har på lager eller som köps hem på beställning. Vi kan dessutom erbjuda pressning av högtryckslaminat på bärare av MDF, spånskiva och plywood. Med hjälp av våra turbilar kan du som kund få dina formatsågade skivor i samma leverans som din andra beställning.
Vi förenklar din vardag.

Image

Såg

Vi har tre formatsågar, en vinkelsåg och två enkelsågar, placerade mitt i vår anläggning som skapar en bra flexibilitet och snabbhet i de olika arbetsmomenten. De tre sågarnas olika egenskaper gör att vi kan erbjuda en konkurrenskraftig tjänst med att formatera såväl träbaserade skivor som högtryckslaminat. Vår styrka är att kunna leverera små kvantiteter med korta mellanrum till våra kunder vilket medför en kostnadsbesparing för kunden genom ett minskat lagerbyggande.

Image

Press

Vi kan också erbjuda en färdig komponent i form av att vi pressar högtryckslaminat på bärare av MDF, spånskiva och plywood. Vi har en modern maskinell utrustning med hög kapacitet. Förutom direkta kundorder har vi ett sortiment av lagerlagda produkter med framförallt Formicas vita, svarta och gråa laminat på bärare av MDF och spånskiva. Eftersom vi antagligen har Sveriges största lager på träbaserat skivmaterial i kombination med lagerlagda laminat från Formica kan vi erbjuda en oändlig variation som passar de flesta kunders önskemål.

Vår pressanläggning har skapat förutsättningar för alltfler kunder att låta oss ta hand om alla pressningar och därmed frigöra såväl kapital som yta i den egna produktionsanläggningen.
 

Kombinationen

Eftersom vi har våra sågar och press på ett och samma ställe har vi också möjligheten att kunna kombinera de båda tjänsterna, sågning och press. Vi kan därför erbjuda varje produktionsplanerare hjälpen i vardagen med att få en leverans med en färdigformaterad laminatbelagd skiva som kan sättas rakt in i produktionen flera steg före vad man förr i tiden kunde förvänta sig.

Image