Accoya® trä

CEOS introducerar Accoya® trä på den svenska marknaden. Accoya är ett behandlat trä med helt unika egenskaper som lämpar sig för krävande utomhusmiljöer såsom i dörrar, fönster, fasadpaneler och altandäck. Accoya® är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering.

Image

- Materialet har så unika egenskaper att det är svårt att tro det är sant, säger Urban Stenevi VD på CEOS. Vi har varit runt i Europa och granskat installationer och sökt på internet efter nackdelar men vi hittar inget. Dessutom lämnas 50 års garanti på obehandlat Accoya® trä använt utomhus vilket i säg är unikt! Produkten säljs som sågad kantad trävara i olika dimensioner och längder. Träslaget som används är snabbväxande Radiata pine som är mer eller mindre fritt från kvistar. Det bearbetas som vilket furuträslag som helst. Vi har låtit några svenska snickerikunder testa att jobba i materialet och alla ger de mycket positiv feedback. Med tanke på dess egenskaper bör det vara väldigt intressant för dörr- och fönstertillverkare som ofta stöter på reklamationer som beror på träets rörelse.

Image

Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Accoya®-trä är helt genomgående modifierat, inte bara på ytan som traditionella ytbehandlingar.

Denna modifieringsteknik har två huvudsakliga fördelar:
 
- Genom att använda ett uppbåd av beprövade analystekniker försäkrar sig Accoya®-träets tillverkare om att alla partier har genomgående jämn kvalitet och når högsta möjliga nivå för hållbarhet och dimensionell stabilitet jämfört med oförutsägbarheten i andra val.
- När Accoya®-trä sågas till eller sätts ihop finns det inga exponerade icke acetylerade ytor i några dimensioner. Det utesluter behovet av att använda ytterligare kemiska konserveringsmedel på plats, som behövs för icke modifierat eller ytbehandlat virke.

 Accoya - Hållbart, stabilt och förnyelsebart
 Accoya Prestanda - sammanfattning av test

Läs mer om -
Prover på Accoya
Kontakta oss eller besök något av följande showroom- StudioB3 eller Materialbiblioteket i Stockholm.
 


Image