QUIETBOARD® of Sweden

Quietboard är en skiva som dämpar ljudet när vi mekaniskt slår på ytan. Minskar ljudnivån med 12 dB jämfört mot traditionella standardskivor.

Idag ställer vi höga krav på en god arbetsmiljö. Alla mår bäst av en bullerfri miljö. Quietboard är en inredningsteknisk lösning som kan avhjälpa och sänka ljudnivån på offentliga platser där ljudnivån oftast är väldigt hög. 

Produktegenskaper
Quietboard® kan beläggas med alla vanligt förekommande ytmaterial

  • Laminat
  • Faner
  • Kantlist - ABS, PP och trä

Quietboard® är uppbygd av flera skikt av olika material av god miljöbakgrund

  • Kork från Amorim Portugal
  • MDF | FSC - Carb - Svanen
  • Board - porös

Quietboard skivan kan beställas i olika storlekar och tjocklekar

Storlek - standard
  • 1220 x 3050
  • 1220 x 2440
Tjocklek - standard
  • 23,2 mm
  • 25,2 mm


Utförd test av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 


Prov eller mer information

Kontakta oss för prover eller mer information.

Image